საკვანძო სიტყვა "Instagram"

A-smartphone-user-shows-the-Facebook-application

Facebook-ს მეორე “ნიუსფიდი” დაემატა


people-on-facebook

Warning: Facebook-ი გვითვალთვალებს


1

Instagram-ის ახალი გასართობი ფოტო აპლიკაცია “Prisma”


65

Instagram-ის ახალი ალგორითმი და ქრონოლოგიურად დალაგებული News Feed-ი