საკვანძო სიტყვა "მედიამარკეტინგი"

fina

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სარეკლამო აქტივობა ტელევიზია, იანვარი-მარტი, 2015 წელი


bat

ბათუმი ტურისტული გზამკვლევის “Lonely Planet“ გამოცემაში


ttv

2014 წლის სატელევიზიო არხებზე გასული რეკლამები


tvtv

რეკლამის მონიტორინგი სატელევიო სივრცეში
2012 – 2014 წლების დინამიკა


soc

სოციალური მედიის ერა


tttu

გასართობი გადაცემები ყველაზე ყურებადია


tvtv

2014 და 2015 წლების იანვრის თვის რეიტინგების დინამიკა


look

2014 წლის ტოპ 10 გარე რეკლამის განმთავსებელი


mosa65

არსებობს თუ არა, საჭიროა თუ არა, მუშაობს თუ არა, სოციალური რეკლამა საქართველოში


ttv

რა ტიპის გადაცემებს უყურებდნენ 2014 წელს