თქვენ იმყოფებით კატეგორიაში "გოჩა ცქიტიშვილის ბლოგი"


67

29 მილიონი


44

„არათემატური ბლოგი“


gocha11-580x326-580x326-580x326

დომინანტ სეპტაკორდი წყდება ფა მაჟორში


gocha11-580x326-580x326

სამარკეტინგო აკულტურაცია 2


gocha11-580x326

სამარკეტინგო აკულტურაცია


gocha11

ჩვეულებრივი ადამიანები


gocha11

რეზო გაბრიაძის მარკეტინგი


gocha11

„ჰოპლა, ჩვენ ქართული ბიზნესიდან ვართ“