თქვენ იმყოფებით კატეგორიაში "კვლევები"


newy

საახალწლო რეკლამა


qali

გენდერული სტერეოტიპი: „კაცის ტვინი სულ სხვაა“


radio

სარეკლამო კამპანიის ანალიზი რადიოში 2014 წლის ოქტომბერ ნოემბერი